Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Skvosty perského umění jsou vystavovány v Basileji
Marie Kohoutová - Zprávy - vydání 11/2003

Byl "králem světa". Nápis ve starověkém klínovém písmu na vybroušeném kameni odkazující na jeho titul připomíná, že před více než 2500 lety byla Persie světovou velmocí. Černozelený, 9,9 kilogramu vážící kámen popisující roli Daria Velikého při rozšíření Persie k hranicím starověkého světa na třech kontinentech, je jedním ze 180 artefaktů představovaných na první významnější putovní výstavě pokladů perského umění na Západě od islámské revoluce v Íránu v roce 1979, píše agentura AP.


 
 

Expozice s názvem 7000 let perského umění obsahuje zejména exponáty zapůjčené z Íránského národního muzea v Teheránu. Výstava představuje artefakty od prehistorického hrnčířství až po propracované bronzové a ozdobné zlaté a stříbrné předměty z královských pokladů pocházející ze století předcházejících arabskému dobytí tohoto území v roce 651. Některé nálezy byly objeveny teprve při nedávných vykopávkách.

Na zahájení výstavy v basilejském muzeu starožitností státní tajemník švýcarského ministerstva zahraničí Franz Daeniken uvedl, že výstava potvrzuje "dobré vztahy  jeho země s Íránem". Ředitel Íránského národního muzea Muhammad Rezá Kárgar vyjádřil naději, že tato výstava pomůže podpořit mír, přátelství a dialog mezi civilizacemi.

Nejstarším exponátem je drobná hliněná figurka ženy držící dítě, která je datována na konec sedmého století před Kristem. Méně než 2,5 centimetru vysoká a pozorovatelná pouze pomocí lupy je jednou z řady ženských soch starověkého kultu plodnosti.

Výtvory hrnčířství s typickými geometrickými vzory a zvířaty byly hlavní formou umění starověkého Íránu. Další perlou výstavy je impozantní okázalá řada tzv. luristánských bronzových předmětů, včetně ozdobných ceremoniálních seker a částí uzd pro koně vyrobených kovotepci v západním Íránu v prvním století před Kristem.

Perské umění zažilo rozkvět zejména za Kýrose Velikého, který založil roku 550 před Kristem spojením různých kmenů dynastii Achajmenovců. Vytvořil impérium, které se za Daria, asi o 100 let později, rozkládalo od Dunaje k Nilu a na indickém subkontinentu. Velkolepým příkladem z tohoto období je nádoba na pití ze zlata, jejíž hubička je v čelistech sedícího lva. Má se za to, že byla součástí královského nádobí.

Fragmenty okázalých vápencových reliéfů byl odhaleny v starověkém královském městě Persepolis. Zobrazují nositele darů od asi 23 podrobených národů Dariova impéria. Několik hliněných tabulek se starověkým písmem odkazuje na imperiální byrokracii v hlavním městě. Ohromný archív správy obsahuje desítky tisíc hliněných tabulek, především účtů a dalších účetních záznamů.

Mnoho z nich se rozpadlo v prach. Ironií osudu je to, že velká část se zachovala, neboť byly neúmyslně vypáleny, když Persepolis zničil ohněm v roce 331 před Kristem Alexandr Makedonský. Jeho dobytí Persie ukončilo vládu Achajmenovců.

Exponáty z následujících období Parthů a Sásánovců zahrnují i kamenný reliéf Herkula, hrdiny řecké mytologie. Alexandr, který Persii dostal po silný řecký kulturní vliv, je znám tím, že ho uctíval. Za sásánovských králů, kteří bojovali s Římany, Araby a Huny ve snaze obnovit imperiální roli Persie, nastal další rozkvět umění s výrobou nádherných šperků a kovotepeckých prací ze zlata, stříbra a bronzu.

Pozlacený stříbrný talíř s vytepanými rybami, kachnami a mýtickými postavami patří mezi nejkrásnější exponáty. Své zástupce zde má i prvotní islámské umění, mezi kterými je i jemně iluminovaný rukopis Koránu na pergamenu a stříbrné talíře, keramika a džbány ze skla.

Basilej je poslední zastávkou této výstavy, jejíž turné po Evropě bylo zahájeno ve Vídni a pokračovalo v Římě, Gentu a Bonnu. Do této doby přilákala více než čtvrt milionu návštěvníků. Ze Švýcarska se toto léto přesouvá do Španělska.

V předmluvě ke katalogu ředitel basilejského muzea Peter Blome vyjádřil něco jako politování, že od islámské revoluce v roce 1979 viděl Západ Írán spíš jako islámský stát než jako dědice rozmanité kulturní historie trvající tisíce let. Vyjádřil přitom naději, že výstava, která končí 29. června, zase jednou vzbudí fascinaci Evropy starou perskou kulturou.

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.