Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Cesty, které vedou dál - se sklářským výtvarníkem Jiřím Karlem o lehkosti skla
Jaroslav Doleček - Fórum S - vydání 9/2004

Jiří Karel pochází z Vrchlabí, svůj soukromý i profesní život spojil s Novým Borem, kde našel dobrou základnu pro svou samostatnou tvorbu. Jeho díla zdobí celou řadu zahraničních galerií i soukromých sbírek. Dá se dokonce říci, že díky své činnosti v rámci Artcentra je za hranicemi známý více než doma, i když i u českých obdivovatelů skla má samozřejmě stálé a velmi dobré jméno. Na podzim loňského roku se úspěšně představil pražskému publiku na samostatné výstavě v galerii Pyramida.


 
Jaroslav Doleček Moderátor:
Jaroslav Doleček
Jiří Karel Host:
Jiří Karel

Jaroslav Doleček Vaše plastiky působí velmi subtilně, přestože se jedná o hutní sklo. Co Vám pomohlo najít takovou lehkost a něhu ve výrazu?
Jiří Karel K této otázce je nutno zdůraznit, že se nejedná přímo o hutní sklo. Plastiky vytvářím z plochého plaveného skla FLOAT o minimálně centimetrové síle. Na sebe naskládané desky stavuji při teplotách odpovídajících dané představě výsledku. Po stavení se tento blok chová jako kompaktní masiv. Vzhledem k tomu, že některé bloky jsou rozměrné, před opracováním dosahují váhy až 50 kg, je velice důležitá otázka chlazení, aby v závislosti na vytváření tzv. trvalého pnutí nedocházelo následně při dalším opracování k praskání bloků. Originalitou této mé techniky je docílení čistě staveného bloku bez vytvoření vzduchových "bublin a zrcátek," které by opticky působily negativně. Tato technologie mi umožňuje realizaci vytváření výtvarných zásahů i uvnitř bloků, což při celkovém pohledu působí vjemovou prostorovostí. Nesouvisí s tím však výtvarný názor jako takový. Ploché sklo float, které většinou používám, naskládané do větších vrstev, se samo o sobě jeví v modro-zelenavých tónech. Po dalším opracování řezáním, broušením a malováním, mnohdy do velice ostře zkosených úhlů, nabývá plastika ve finále pocitu lehkosti a něhy, na kterou jste se ptal.
Jaroslav Doleček Před rokem 1989 jste u nás prakticky nevystavoval... co bylo důvodem?
Jiří Karel Jelikož jsem se nezajímal jen o sklo, ale také o malbu, přihlásil jsem se na pražskou Akademii výtvarných umění. Avšak v polovině sedmdesátých let bylo třeba u přijímacích zkoušek prokázat vedle talentu i jiné atributy a přednosti, které jsem nemohl sám ovlivnit. Následovala tak "absence" ve Svazu výtvarných umělců atd... Ničeho však nelituji, naopak mi to rychleji otevřelo jiné možnosti a prostory ve vztahu k vlastnímu snažení. Je ale pravda, že jakási „nostalgie“ v člověku utkví.
Jaroslav Doleček A jak potom tehdejší pohlaváři reagovali na Vaše zahraniční úspěchy?
Jiří Karel S pohlaváry jako takovými jsem nepřicházel do styku. Jisté těžko popsatelné pocity, a nebyly příjemné, jsem zaznamenal bohužel ze strany některých výtvarníků poté, co jsem se zúčastnil výstavy skleněné plastiky v Domě umění v Brně v roce 1987. V souvislosti s tímto počinem jsem vděčný paní doktorce Medkové a doktoru Moudrému, kteří tehdy reagovali slovy: "Nebudeme respektovat svazové intriky." V určitém období byla ohrožena i má činnost a spolupráce s Artcentrem, ale naštěstí k tomu již nedošlo.
Jaroslav Doleček V současné době kombinujete sklo s kovem. Co Vás přivedlo k tomuto spojení? Byl to experiment nebo spíše potřeba hledat nové formy pro nové obsahy?
Jiří Karel To je příjemná otázka - včetně otázky číslo 1. Zde se jedná o shodu několika náhod a souvislostí a v neposlední řadě o určitou potřebu. Ta se u mne projevila snahou dostat se do jiných dimenzí, jiných výrazově prostorových možností. Neznamená to pouze samotnou velikost. V některých případech je však nutná. Jak jste sám uvedl, určitě je to také hledání nových forem pro nové obsahy. Především se snažím o to, aby ve výsledku jeden či druhý materiál nepůsobil jako sokl či podstavec, ale aby oba materiály byly naprosto koherentní a vzájemně umocňovaly výsledný výtvarný záměr, třebaže množstvím materiálu může ten či onen převažovat. To nehraje roli - ba naopak. Jak dalece se výsledky budou jevit šťastnými, to ukáže čas. Inspirace i nápady by nechyběly, nicméně tento obor je náročný finančně. Mluvil-li jsem také o shodě náhod, mínil jsem seznámení s dnes již kamarádem Bohouškem Kučerou z Hradce Králové, který je dokonalým řemeslníkem a znalcem problematiky zpracování kovů. Používám především leštěný nerez, ale i zde se nabízí mnoho dalších možností využití.
Jaroslav Doleček Zůstáváte věrný Novému Boru... máte svého stálého spolupracovníka? Jestli ano, jaký je mezi Vámi vztah?
Jiří Karel Ano, zůstávám věrný Novému Boru, třebaže jsem podkrkonošský rodák z Vrchlabí, kde je též velice krásná příroda a pod.. V Novém Boru působím od r. 1968, což je relativně dlouhá doba. Jak jsem již řekl, nepracuji u klasické pece na huti, nýbrž u komorové, elektrické pece, takže spolupracovníka mám především na broušení skla. Je to vynikající brusič skla Karel Leibl z Kamenického Šenova, což je od Nového Boru kousíček, takže jsme ve styku téměř denně. Vztah máme velice dobrý. Ten umocňujeme mimo jiné chovem hospodářských zvířat, takže občas dochází k nějaké té "zabijačce", což tříbí názory a prohlubuje vztahy. Ale to jen tak na okraj.
Jaroslav Doleček Myslím, že pro Vaše díla je typická až pohádková barevnost. Víte vždy přesně, jak bude nová plastika vypadat? Nebo se necháváte v průběhu tvorby strhnout náhlými impulsy?
Jiří Karel V naprosté většině vím a mám jasnou představu, jak by měla plastika vypadat. Jsou zde ale momenty, při kterých v některých případech dochází k překvapení jako je např. změna teploty při stavování. Samozřejmě nejsou to pouze tyto, je to celá řada dalších vlivů. Tady je potřeba mnoha dalších zkoušek. Někdy tím vznikají kouzelné jevy, jak já říkám "příroda", které je však třeba přetvořit ve výtvarný záměr. To jsou ty impulsy, ta cesta, která vede dál a dál.

Jiří Karel: Výrůstky, 1996
31 x 27 x 10 cm
tavené broušené sklo
foto Lubomír Hána

Jiří Karel: Monument, 1996
41 x 25 x 9 cm
tavené broušené sklo
foto Lubomír Hána
 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.