Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Z historie českého lisovaného skla IX. Zlatý věk 1955 - 1960

Období druhé poloviny padesátých let 20. století lze bez nadsázky považovat za "zlatý věk" českého užitkového a dekorativního lisovaného skla. Ani tehdy se však nepodařilo překonat rozpor mezi vkusem zákazníků a představami výtvarných teoretiků - na jedné straně lisované sklo jako oblíbená imitace broušeného skla, na druhé pak snaha o svébytné a originální lisařské vzory. Dokladem této skutečnosti jsou například reflexe soudobých výstav. Těžiště nabídky stále spočívalo v předválečné produkci.


 
 

Na zahraničních trzích české lisované sklo po roce 1955 zažívalo renesanci obliby. Zvýšil se samozřejmě i zájem o tradiční jizerskohorskou krystalerii, jejíž kouzlo spočívalo právě v dokonalé imitaci broušených dekorů. Velká pozornost byla věnována drobnému stolnímu sklu a popelníkům všech rozměrů. Vzorování tohoto sortimentu se kolem roku 1957 pro n. p. Jablonecké sklárny Dolní Polubný věnoval zaměstnanec Skloexportu Karel Koňák a příležitostně též Václav Hanuš či Jiří Zejmon. Nové podněty do výroby jizerskohorské krystalerie však tehdy přinesl zejména výtvarník Václav Plátek, jenž mezi lety 1957 - 1960 pracoval jako interní designér Jabloneckých skláren. Navrhl například několik popelníků a dóz z hranovaného, rytého a matovaného skla, které byly oceněny v podstatě na všech velkých výstavách, jichž se současné československé sklo na sklonku padesátých let 20. století zúčastnilo. Na trhu se v žádném případě neztratila ani umělecká krystalerie, právě naopak. Skloexport ji nabízel v sériích BAROLAC, FEIX, ARS RELIGIOSA a JADE (od šedesátých let 20. století INGRID).

Na konci padesátých let se změnila celková situace v československém sklářském průmyslu, když byly ustaveny výrobně hospodářské jednotky (VHJ). Veškerá řídící činnost včetně péče o výtvarný vývoj se decentralizovala na oborová ředitelství. Úkoly zrušeného Ústředního výtvarného střediska převzal v roce 1958 ÚBOK. Jeho pracovníci v čele s Adolfem Maturou měli též hlavní slovo v nově zřízeném orgánu - Výtvarné radě pro lisované a obalové sklo při VHJ OBAS v Dubí u Teplic, jež byla ustavena jako jedna z prvních výtvarných rad.

Na XI. Triennale užitkového umění v Miláně v roce 1957, kde se Československo představilo výhradně sklářskými výrobky - přičemž se jednalo o první zahraniční prezentaci našeho sklářství od komunistického převratu - získalo zaslouženou pozornost užitkové lisované sklo z Rudolfovy hutě (OBAS Teplice), zhotovené podle návrhu Václava Hanuše (miska, dóza s víkem). Reprezentativní kolekce lisovaného skla však chyběla. Podle časopisu Tvar sice v ateliéru prof. Karla Štipla na VŠUP vzniklo několik modelů, ale vzhledem k náročnosti výroby forem byla jejich realizace odložena.

Na následujících prestižních výstavních akcích padesátých let již lisované sklo tvořilo významnou součást sklářských kolekcí. V roce 1958 lisované sklo a krystalerie z národních podniků OBAS Teplice (Miloš Filip, František Pečený) a Jablonecké sklárny Dolní Polubný (Václav Plátek - čestné uznání) zaujalo návštěvníky československé expozice na Světové výstavě EXPO v Bruselu a nechybělo ani na přehlídce československého skla uspořádané roku 1959 v Moskvě, která představila mezinárodně úspěšné vzory československého skla od roku 1957. Lisované sklo zde reprezentovaly návrhy Jozefa Soukupa, Františka Pečeného (Heřmanova Huť), Miloše Filipa (Rudolfova huť), Václava Hanuše (Rosice) a Jiřího Žoužely. K vidění byly též nadčasové popelníky Václava Plátka (Jablonecké sklárny). Jeho popelníky a kuřácké soupravy tvořily i součást kolekce pro XII. Triennale v Miláně, které se konalo v roce 1960.

Rozpory mezi představami výtvarníků a požadavky i schopnostmi výroby však neztrácely na síle. Adolf Matura ve stati bilancující roku 1958 činnost Ústředního výtvarného střediska výstižně napsal: "Nejméně realisací je v oboru lisovaného skla, příčiny tohoto nedostatku spočívají však ve zdlouhavé výrobě tvárnic. Přesto malá kolekce nových výrobků dokazuje správnost nového výtvarného názoru." Zavádění moderního lisovaného skla ve větších sériích do výroby podle Matury bránil nezájem Skloexportu, jenž se na zahraničních kontraktačních výstavách prezentoval takřka výhradně historizující produkcí, a lhostejnost domácích prodejců. Konec konců například libochovická sklárna, přestože pro ni pracovali čtyři průmysloví výtvarníci, v roce 1959 stále vyráběla zejména lisované sklo imitující brus a sklo s reliéfními florálními dekory (v obou případech z předválečných forem).

Podle Aleny Adlerové se na konci padesátých let 20. století sice české "lisované sklo stalo jako jeden z prvních oborů našeho designu předmětem programové práce a ctižádosti uplatnit se na i mezinárodním kolbišti," ale - jak je z výše uvedených skutečností zřejmé - zůstalo toto snažení zejména v teoretické a výstavní rovině, kde byly s úspěchem prezentovány prototypy, které se jen výjimečně dočkaly zařazení do výroby. Po výtvarné stránce se české lisované sklo padesátých let 20. století vyznačovalo zejména jednoduchými, strohými tvary, které v mnohém rozvíjely funkcionalistickou estetiku druhé poloviny třicátých a čtyřicátých let, přestože se ve výrobě uplatnilo i užitkové lisovaného sklo s povrchovými plastickými dekory.

Text je krácenou a upravenou verzí kapitol z knihy LISOVANĚ SKLO A KRYSTALERIE V JIZERSKÝCH HORÁCH (Historie výroby - Sklárny - Rafinerie - Export) vydané firmou Ornela a. s. a Muzeem skla a bižuterie Jablonec nad Nisou.

Dóza na cigarety
firmy Jablonecké sklárny n. p. Desná v Jizerských horách
design Václav Plátek, 1958-1959
MSB Jablonec nad Nisou
   Popelník
firma Jablonecké sklárny n. p. Desná v Jizerských horách
design Václav Plátek, 1958
Archiv MSB Jablonec nad Nisou


Dóza na cigarety
firma Jablonecké sklárny n. p. Desná v Jizerských horách
design Václav Plátek, 1958-1959
MSB Jablonec nad Nisou
 

Menážka
firma Jablonecké sklárny n. p. Dolní Polubný
design Karel Koňák, 1958
reprodukce z časopisu Czechoslovak Glass Review 7/1958
Popelníky
firma Jablonecké sklárny n. p. Dolní Polubný
design Karel Koňák, 1957
reprodukce z časopisu Czechoslovak Glass Review 11/1957

Váza z lisovaného olovnatého křišťálu z kolekce CARMEN
firma Poděbradské sklárny n. p. Poděbrady, 1960

dobová reklama
Archiv MSB Jablonec nad Nisou.
  

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.