Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Bohemia line
 
Z historie českého lisovaného skla XI. Úspěchy osobností a realita průmyslu 1970-1989

Na počátku sedmdesátých let 20. století byla produkce užitkového a dekorativního lisovaného skla ze závodů národních podniků Sklo Union - OBAS Teplice a Jablonecké sklárny Dolní Polubný exportována prostřednictvím akciové společnosti Skloexport do více než šedesáti zemí světa. Z celkového objemu vývozu užitkového skla přitom podíl lisovaného skla a krystalerie tvořil asi 10%. Největšími zákazníky byly Itálie, USA, Anglie, SRN, Francie, Švýcarsko, Kanada, Holandsko a Belgie. Hlavními konkurenty na světovém trhu pak firmy Thomas a Walterglas v SRN, Leerdam a Maastricht v Holandsku, Holmegaard v Dánsku, ve Švédsku Lindshammar, Kosta - Boda, ve Finsku Riihimäki a v Rakousku Oberglas a Riedel.


 
 

Ve výrobě lisovaného skla se uplatnily též nové technologie: lisování bez kroužku, odstředivé lití, dotváření předlisovaných předmětů volným propadáváním nebo svěšováním. V širším měřítku se znovu uplatnila technologie lisofoukání. Vedle tradiční flakonérie a likérových lahví se tímto způsobem začaly zhotovovat též vázy, kuřácké soupravy nebo mísy na ovoce (mezi prvními návrhy Vladislava Urbana a Jiřího Brabce). Přetrvávaly však problémy s výrobci forem, kteří nebyli vždy schopni zrealizovat představy výtvarníků. I proto zůstalo mnoho návrhů pouze ve fázi modelů či prototypů.

České lisované sklo se v roce 1972 dočkalo souborné výstavy v tehdejším Gottwaldově, která mapovala jeho historii i současnost. V semináři, jenž byl v rámci této akce pořádán, se čeští historici umění a návrháři pokusili zhodnotit jeho přínos v minulosti a budoucí perspektivy. Hýřili optimismem, ale realita byla mnohem prozaičtější. Od konce sedmdesátých let 20. století začal zájem o české lisované sklo na zahraničních trzích opadat.

Jedním z charakteristických znaků sedmdesátých let byly rozličné motivační celostátní, regionální a vnitropodnikové soutěže o nejlepší výrobky. Nejprestižnější z těchto akci - o nejlepší československý výrobek roku -  organizoval v rámci podpory československého průmyslu již od roku 1966 poradní orgán vlády, tzv. CID. Výběr předmětů do soutěže zajistily firmy - tyto výrobky obdržely titul Navrženo pro CID - a z nich pak rada vybrala ty nejlepší v rámci jednotlivých oborů. Poprvé v roce 1970 se o tento titul ucházelo též větší množství sklářských prací, celkem kolem třiceti kusů. Vzorky lisovaného skla a krystalerie do soutěže přihlásily Sklo Union - OBAS Teplice (návrhy Adolfa Matury, Rudolfa Jurnikla a Vladislava Urbana - vázy, stolní soupravy), Jablonecké sklárny Dolní Polubný (Václav Hanuš - dvojdílná žardiniéra IKEBANA) a Sklárny Bohemia Poděbrady (Vladimír Žahour, Jiří Řepásek - oba navrhli stavební  prvky z lisovaného olovnatého skla do architektury).

V prvé polovině sedmdesátých let se též zhmotnila idea mezinárodní výstavy skla a porcelánu, která se poprvé konala roku 1973 v Jablonci nad Nisou. Ocenění zde tehdy získaly komerčně pravděpodobně nejúspěšnější návrhy českého lisovaného skla sedmdesátých let vůbec, a to soubory PRAHA Adolfa Matury (1970, Sklo Union - OBAS Teplice, sklárna Rosice u Brna, zlatá medaile) a LOTOS Rudolfa Jurnikla (1973, Sklo Union - OBAS Teplice, sklárna Libochovice, hlavní cena). PRAHA byla vyhlášena též za Vynikající výrobek roku 1970 i 1971, LOTOS pak získal hlavní cenu na mezinárodní výstavě průmyslového designu konané v roce 1974 ve Valencii.

V polovině sedmdesátých let oborový podnik Sklo Union - OBAS Teplice nabízel svým zákazníkům sedm typů lisovaného užitkového skla: pro domácnost, nápojové, dále nápojové lisované sklo se zvýšenou mechanickou pevností, užitkové sklo pro domácnost sacofoukané, osvětlovací sklo technické a užitkové, skleněné lisované stavební prvky a nápojové tenkostěnné dekorované strojní sklo. V podnikových sklárnách Rudolfova huť, Heřmanova Huť a Rosice se vyráběly jak solitéry, tak různě početné stolní soupravy - mezi nimi stále například Schrötterovy předválečné soubory (LODR, BULL).

Sedmdesátá léta 20. století probíhala ve znamení reorganizace sklářského průmyslu. Výrobní podniky, systematicky modernizované od počátku šedesátých let, neustále hledaly další a další způsoby, jak zracionalizovat chod svých provozoven, což nebylo v rámci obřích národních podniků nijak snadné. Oborový podnik Sklo Union - OBAS Teplice byl v roce 1977 změněn na koncern pro výrobu průmyslového skla, který sdružoval sedm koncernových podniků - včetně OBASu Dubí u Teplic a dvě účelové organizace. Tento stav vydržel až do roku 1989. Již v roce 1974 se součástí nově zřízeného oborového podniku Crystalex Nový Bor staly Sklárny Bohemia v Poděbradech.

Výraznou proměnou prošly i Jablonecké sklárny Dolní Polubný. K 1. lednu 1972 byl zatím změněn pouze název firmy - a to na Jablonecké sklárny Desná v Jizerských horách n. p., ale v průběhu roku 1974 již proběhla celková reorganizace podniku, jejímž výsledkem bylo nové organizační uspořádání, kdy vzniklo šest závodů s novým členěním na provozy. Na konci sedmdesátých let desenská firma vyráběla kolem tisíce druhů lisované krystalerie a obalového skla, dva tisíce typů broušené a dobrušované krystalerie včetně umělecké krystalerie a kolem sto dvaceti dalších druhů dekorativního dutého a dekorativního skla. V roce 1972 byly zrealizovány první návrhy Václava Hanuše, které využívaly technologii lisování bez kroužku. Jedna z jeho lisovaných váz byla v roce 1974 oceněna jako Nejlepší výrobek oboru.

Lisované sklo a krystalerie, včetně návrhů z Jizerských hor, se neztratily ani na II. a III. mezinárodní výstavě skla a porcelánu, které se v Jablonci nad Nisou konaly v letech 1976 a 1979. Z výtvarníků, kteří se v sedmdesátých letech začali intenzivně věnovat lisovanému sklu, nelze opomenout zejména Vratislava Šotolu (do 1969). Tehdy se vzorování užitkového lisovaného skla začal věnovat též Václav Zajíc.

Osmdesátá léta nepřinesla do výroby lisovaného skla a krystalerie žádné převratné změny. Novinkou však byl zvýšený počet autorských výstav lisovaného skla. Stálá expozice lisovaného skla z Libochovic byla v roce 1981 otevřena v prostorách tamního zámku. Koncern Sklo Union - OBAS Teplice, největší výrobce lisovaného skla v Československu, v roce 1983 interně zaměstnával celkem šest výtvarníků. Post vedoucího návrháře zastával Pavel Pánek. V Rosicích u Brna působil Jiří Brabec, v Heřmanově Huti Miroslav Kubinec. Ve firmě dále pracovali Rudolf Jurnikl, Vratislav Šotola a Václav Zajíc. Předsedou výtvarné rady koncernu, která každý rok udělovala navrženým výrobkům titul Nejlepší podnikový výrobek roku, byl profesor VŠUP v Praze Stanislav Libenský.

                              * * *

Text je krácenou a upravenou verzí kapitol z knihy LISOVANĚ SKLO A KRYSTALERIE V JIZERSKÝCH HORÁCH (Historie výroby - Sklárny - Rafinerie - Export) vydané firmou Ornela a. s. a Muzeem skla a bižuterie Jablonec nad Nisou.


Souprava stolního skla
firma Jablonecké sklárny k. p.
Desná v Jizerských horách
design Václav Hanuš, 1983
Archiv MSB Jablonec nad Nisou


Váza ze série LOTOS
Firma Sklo Union-OBAS o. p. Teplice
sklárna Libochovice
design Rudolf Jurnikl, 1972
MSB Jablonec nad Nisou

Dózy
Firma Sklo Union-OBAS k. p. Teplice
design Vratislav Šotola, 1987
Reprodukce z časopisu Glasrevue 8/1987


Část souboru BOUTIQUE a plastika BERAN
Firma Sklo Union-OBAS k. p. Teplice
sklárna Rudolfova huť
design Pavel Pánek, 1972 a 1971
Reprodukce z katalogu SKLO UNION Teplice, 1985Souprava mís a misek
vyrobených technologií odstředivého lití
Firma Crystalex n. p. Nový Bor
design Jiří Šuhájek, 1985
Archiv MSB Jablonec nad Nisou
 

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.