Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Avanti, nová kolekce Sklárny Heřmanova Huť
 
Milan Cabejšek: Zušlechťování skla. Informace o knize

Nakladatelství L+P Publishing vydalo v r. 2004 publikaci Mgr. Milana Cabejška Zušlechťování skla. Kniha na 150 stranách detailně seznamuje zájemce o tuto oblast s technikami dekorování skla. Pojednává o způsobech zdobení povrchu skla v oblasti skla užitkového i uměleckého a jablonecké bižuterie. Zabývá se výrobními postupy zušlechťování skla používanými v oblasti broušení, rytí a malování. Celá problematika je zpracována přístupným způsobem a může sloužit jako učebnice pro všechny typy sklářských uměleckoprůmyslových škol, včetně učilišť.


 
 

Kniha je rozdělena do dvou částí: Mechanická a chemická úprava povrchu (kapitoly o broušení, leštění, leptání, matování, rytí, pískování a ledování skla klihem) a Vrstvy na skle (kapitoly o chemickém stříbření, irizování, vakuovém nanášení tenkých vrstev, malování, drahých kovech, listrech, lazurách a reprodukčních technikách).

Každá kapitola o zvolené technice obsahuje kromě textové teoretické části praktické doplňující technické nákresy, schémata, chemické a fyzikální vzorce a výpočty, tabulky, způsoby měření, fotografie, detailní popis vlastností používaných materiálů, vad, pomůcek, přípravných prací a pracovních postupů včetně zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zařízení a údržby specializovaných dílen a provozů. U většiny kapitol je krátký historický přehled vývoje zdobicí techniky.

Publikaci uzavírá rejstřík odborných výrazů a seznam použité literatury. Kniha, podpořená grantem Městského úřadu v Novém Boru, vyšla nákladem 1500 ks. K dostání je v knihovnách sklářských škol nebo na adrese: Mgr. Milan Cabejšek, Palackého 862, 473 01 Nový Bor, tel. 487 727 641.

Mgr. Milan Cabejšek (1938) vystudoval Střední průmyslovou školu v Novém Boru (1954-1957), poté absolvoval obor chemie/biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1959-1964). Po ukončení studií působil od r. 1964 do r. 2002 jako středoškolský učitel chemie a sklářské technologie na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. V současné době je externím pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v Ateliéru skla 5. rokem vede odborné semináře specializované na základy technologie a zušlechťování skla. 

Milan Cabejšek: Zušlechťování skla
obal knihy

výrobek na titulní straně byl zhotoven
ve sklárně Egermann v Novém Boru
foto Studio Krčmář, Praha
vyd. L+P Publishing, 2004

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.